меншіктеуші


меншіктеуші
зат. Бір нәрсені өз меншігіне алушы, иеленуші. Бірақ тәуелдеу категориясы үнемі иеленушіні (м е н ш і к т е у ш і н і) және иеленілуші (меншіктелуші) затты ғана білдіріп қоймайды, бір заттың басқа бір затқа қатысын да білдіреді (Қазіргі қаз. тілі., 223).

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі – Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты. . 2014.